PUT KRIŽA

 

Prva postaja - Isus je osuđen na smrt

Samo će ljubav osuđena svojom žrtvom moći izbaviti suce koji osudiše

 

Druga postaja - Isus uzima na se križ

Što god poneseš s ljubavlju rodit će ljubavlju

 

Treća postaja - Isus pada prvi put pod križem

Kako da ne posrne tko zemljom želi pronijeti nebo

 

Četvrta postaja - Isus susreće svoju Majku

koliko li i vrijeme može vječnosti biti blagoslov

 

Peta postaja - Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Poneseš li teret života drugih rasteretit ćeš se smrti

 

Šesta postaja - Veronika pruža Isusu rubac

svakome tko ne tuguje svojim imenom darivaš svoj lik

 

Sedma postaja - Isus pada drugi put pod križem

pao je tek onaj tko više ne vjeruje da se ponovno može uspraviti

 

Osma postaja - Isus tješi jeruzalemske žene

Ne tuguj ako u ljubavi zatekneš bol, tuguj ako u boli ne zatekneš ljubav

 

Deveta postaja - Isus pada treći put pod križem

I kad puta više nema, ljubav nastavlja svoj hod

 

Deseta postaja - Isusa svlače

Samo ljubav razodjenuli je, neće se naći posramljena

 

Jedanaesta postaja - Isusa pribijaju na križ

Kad ti oči dozore, kako ćeš razlikovati ljubav od onoga tko ljubi

 

Dvanaesta postaja - Isus umire na križu

Ne ostaneš li katkad posve sam, svaka će ti blizina ostati neprebrodiva daljina

 

Trinaesta postaja - Isusa skidaju s križa

Hvala je suvišna riječ ako i neizgovorena nije razgovijetna

 

Četrnaesta postaja - Isusa polažu u grob

Ljubav si razapeta između križa i uskrsnuća