Hrvatska katolička misija Bern

 

      Prošlo je puno, puno vremena - promjenila su se mnoga godišnja doba od davnog kolovoza 1972. godine. Tada u ime Crkve u Hrvata dolazi naš fra Šimun Oreč u Zürich da pripremi i otvori novu Misiju sa sjedištem u Bernu. Što je Božjim blagoslovom zamišljeno to je i ostvareno,18.02.1972. otvorena je HKM Bern. Kako to bijaše na početku to se najbolje sjeća naš fra Šimun Oreč koji je obilazio restorane, bolnice, gradilišta da bi prikupio hrvatske katolike da bi slavio svetu misu, da bi djelio sakramente, da bi stvorio jednu zajednicu koja će pisati svoju povjest.

Prostorno i brojčano

      Na samom početku Misija je zauzimala prostor u kantonima: Bern, Fribourg, Geneve, Vaud, Wallis i kratko vrijeme Tessin koji će poslije služiti Misija iz ZH-a. Na toj Velikoj površini, skoro polovica Švicarske nalazilo se oko 2000 katoličkih Hrvata. Misionar je imao stan u Bernu u Militärstrasse do kolovoza 1976., a onda će prijeći u prostorije u Quartiergasse 12. Služili su se crkvom u Talijanskoj misiji u Bovetstrasse sve do 21.12.1986., da bi se konačno smijestili u Heiligkreuz u Tiefenau. Kroz 10 godina HKM Bern je obuhvćala šest ili sedam kantona: Bern, Fribourg, Vaud, Geneve,Neuchatel, Wallis i Jura. U 1982 osnovana je Misija Lausanne i od 01.01.1983. godine Misija Bern
ima prostor u dva velika kantona BE i SO,š{to je prostor i današnje HKM Bern.
S vremenom broj naših ljudi se povećao. Misija je brojčano rasla od 2000 rasutih po sedam kantona u 1973. godini do danas oko 10.000 samo u bernskom i solothurnskom kantonu (BE 6000, a SO 4000 osoba). To bi bilo oko 12% od ukupnog broja Hrvata u
Švicarskoj. Od 01.10.2000. kanton Solothurn Postaje nova HKM odvajajući se od HKM Bern. Tako se mijenja brojčano i prostorno stanje HKM Bern. U ovoj 2001. godini u HKM Bern se nalazi oko 7.000. katoličkih Hrvata na prostoru kantona Berna .

Misionari i njihov rad 

    Kroz sve ove godine u HKM Bern je djelovalo službeno 5 svećenika-misionara. Prema  dostupnim podacima: fra Š. Oreč od 1972 do 15.08.1976. Godine; fra I. Matijaševć od rujna 1976. do 1984. godine; fra Š. Ćorić od 01.04.1984. do danas, fra J. Penava od rujna 1990 do prosinca 1993. godine; i fra A. Pranjić od 07.03.1995. preuzima vodstvo Misije od fra Š.Ćorića.
I tko bi mogao opisati i nabrojiti sav posao koji su misionari obavljali kroz se ove godine. Od čisto svećeničkog posla; slavlja sv. misa, dijeljenja sakramenata i blagoslova , propovjedanja i proučavanja do organiziranja hodočašća svake godine u Einsiedeln, ( i drugo u razna mjesta kršćanske znamenitosti); trbalo je biti i socijalni radnik, i organizator društveno-kulturnog života pa do športskog organiziranja. U 1973. godini na 12 mjesta se službeno slavila sv.misa, a u 1978. godini na 23 mijesta, što redovito što povremeno, da bi se zadnjih godina ustanovilo u devet Mijesta. U Misiji je do veljače 1998.
god. to jest do 25-o godišnjice kršteno 976 osoba, vjenčano 210 parova, a o broju prvopričesnika ispovjeđenih, krizmanika, bolesnika i sprovoda nema točnih podataka. U svakoj godini se slavio Majčin dan i Nikolinje, na jednom ili više mjesta, a povremeno pokladne i kulturno-zabavne večeri. Posjet bolesnih i zatvorenika, blagoslov i posjet obitelji (u 1997. bijaše oko 700), humanitarni, socijalni, kulturni rad, prevođenje dokumenata i upućivanje novo pridošlih radnika, svega toga je bilo iz godine u godinu.

Misijske suradnice 

    Veliku pomoć misionarima u radu su pružale suradnice službeno zaposlene u Misiji: od 1974-1979. g|a.pok. M. Šram, od 1980-81. g|a.J. Brica, od 1984. G|a. M. Novosel a poslije g|a. M. Bubanko do 1996. A od 01. studenog do danas je učiteljica gđica. R. Radoš.

Karitas

    Kroz niz ovih godina bijaše vrlo djelotvoran. Novčano se pomagalo siromašnima u domovini od početka do danas. Istina na početku je to bilo u manjim iznosima godišnje preko 1000.-ŠFr. da bi recimo 1997.god. novčana pomoć naše Misije za siromšne u domovini iznosila preko 70.000 ŠFr. Ne treba zaboraviti ni materijalnu pomoć za vrijeme domovinskog rata koja je skupljana i odvožena u kamionima .Naprimjer samo je gospodin V. Herceg odvezao 23 kamiona materijalne pomoći u 1992. godini. Organiziranje kumstva siročadi ratnih invalida i novčana pomoć invalidima u ratu (u 1993. Pomoć je upućivana za 350-400 invalida). Sve je to bila karitativna pomoć naših vjernika i misionara. Pri Misiji je djelovao i još uvijek djeluje Fond za hrvatske studente (FOHS). Naše udruge Zajednice žena HKM Bern: u Bernu od 25.01.1987. u Oltenu od 11.02.1990. u 
Solothurnu od 16.11.1991. i u Thunu od ožujka 1994. godine, redovito pomažu siromašne u domovini. Vrlo mnogo pomažu u životu i radu naše Misije: u organiziranju molitvenog, kulturnog i zabavnog vida života naže zajednice.


Misija - kulturno rasadište

     Svi su misionari nastojali nabaviti što više knjiga na hravatskom jeziku da bi naši ljudi imali mogućnost sami znati i svoju djecu naučiti svoj hrvatski - materinski jezik. Danas imamo knjižnicu s nekoliko tisuća kjniga koju je sredio gosp. F.Lučić, iako naš radnički svjet nema baš veliku naviku čitanja.
U listopadu 1988. God. Fra Š.Ćorić je organizirao „Hrvatsku vjeronaučnu školu „poučavajući vjeronauk, hrvatski jezik, povijest, zemljopis i pjevanje. Još u 1974. godini je fra Š Oreč nastajao okupiti učenike na vjeronauk, ali je to poslije bilo u prekidima. Tek u zadnjih pet godine vjeronauk se odvija redovito u više mijesta ove Misije, konkretno u ovoj godini je u : Bernu, Balstahlu, Bielu, Burgdorfu, Langenthalu,Thunu i Zuchwilu. U tim mjestima se odvija i HDŠ koju s ljubavlju vodi gđa. M. Porobić,
i Tatjana Lukunić imajući vremena i strpljenja za svakog učenika.

    Treba spomenuti da se organizirano počelo raditi s mladima u Misiji još od 1988. godine.Iako taj posao nije nimalo lagan, ipak nastojimo svakog prvog petka u mjesecu imati sastanak za mlade u hrvatskom katoličkom centru, uz predavanje za njih pripremljeno. 24. Travnja 1988.god otvara se "Hravatski kat. Centar „ u Seidenweg 3. u Bernu s tim prostorijama se povećala mogućnost okupljana i kulturno - zabavnog obogaćivanja
našeg svijeta. Pri Misiji je osnovan i oktet „ Chorus croaticus „ 21.08.1987., koji će postići zavidne uspijehe na glazbenom polju u domovini i u Švicarskoj. Zatim „ Sokol „ u Oltenu „ Hrvatsko kolo „ u Bernu, skupina „Zvijezda Mora" i „Duvanjske Rose"
Sjetimo se i sportskih aktivnosti, tu godinama nasupaju nogometni timovi :„Slavonija„ iz Berna, „ Usora „ iz Biela, „ Vaganac „ iz Sigriswila i najposlije „ Croatia „ iz 
Solothurna. Povremeno su priređivane izložbe slika domaćih umjetnika u prostorijama našeg centra. Danas te prostorije služe i nogometnom klubu „ Slavoniji „ za njegovo redovito okupljanje, osvježenje i dogovaranje. Možemo reći da su prostorije Misije za
mnoge bile kutak domovine, a sama Misija kao majka koja nastoji živjeti za dobro svoje obitelji. Zato smo zahvalni Bogu jer nam velika djela učini Gospodin, i na kraju možemo od srca reći jedno veliko HVALA svima koji doprinesoše rastu i boljitku naše HKM Bern.